Bonderup, Bonderup Østergade 52 - Udskiftfning af vindmølledele - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 13. januar 2021. Klagefristen er 4 uger.