Blokhus, Pirupshvarrevej 31 - anden afstand til skel - dispensation fra Lokalplan 19-017Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 7. juni 2021. Klagefristen er 4 uger.