Blokhus, Aalborgvej 12 - overskridelse af byggelinje - dispensation fra Lokalplan 19-001Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 12. januar 2021. Klagefristen er 4 uger.