Aaby Mose - etablering af dæmning - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 8. januar 2021. Klagefristen er 4 uger.