Virksomheder

Industrivirksomheder kan være en væsentlig kilde til luftforurening, støj, affald med videre. Det er derfor nødvendigt, at stille visse miljøkrav til disse og føre tilsyn. Læs blandt andet om miljøgodkendelser, affald og spildevand

Miljøtunge virksomheder skal have en miljøgodkendelse, og der skal føres regelmæssigt tilsyn med disse og med en række andre virksomheder. 

Miljømyndighed i kommunen.

Jammerbugt Kommune er miljømyndighed for langt hovedparten af virksomhederne i kommunen og ser det som en vigtig opgave, at vejlede virksomhederne om miljøforhold.

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vuf@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk